Ứng Dụng Học Tiếng Anh ELSA trực tuyến | Elsaspeak skip to Main Content
Menu

Trang chủ » ELSA News » Nhà sáng lập ELSA trở thành nữ doanh nhân Endeavor đầu tiên của Việt Nam

Nhà Sáng Lập ELSA Trở Thành Nữ Doanh Nhân Endeavor đầu Tiên Của Việt Nam

Nhà sáng lập ELSA trở thành nữ doanh nhân Endeavor đầu tiên của Việt Nam

Post Series: ELSA milestones
  • 1.Nhà sáng lập ELSA trở thành nữ doanh nhân Endeavor đầu tiên của Việt Nam

Cùng với năm doanh nhân đến từ năm nước khác nhau trên thế giới, Văn Đinh Hồng Vũ (Sáng lập và CEO – ELSA) đã chính thức gia nhập mạng lưới Endeavor trong vòng tuyển chọn International Selection Panel (ISP) lần thứ năm. Endeavor hiện đang hỗ trợ 2,083 doanh nhân đến từ 1,300 công ty tại 37 thị trường trên toàn cầu.

Cuộc phỏng vấn đưa CEO ELSA vào danh sách Doanh nhân Endeavor. Từ trái qua: The Edge (Thành viên ban nhạc U2; Chủ tịch Endeavor Ireland), Martín Migoya (Đồng sáng lập & CEO, Globant; Thành viên HĐQT Endeavor Argentina, Cựu Endeavor Entrepreneur), chị Văn Đinh Hồng Vũ (Sáng lập & CEO, ELSA)

Được tổ chức tám lần mỗi năm, ISP là quy trình tuyển chọn gồm nhiều bước nghiêm ngặt nhằm tìm ra các doanh nhân có tác động cao có khả năng tận dụng các nguồn lực và sự cố vấn của Endeavor để tạo ra của cải và việc làm trên quy mô lớn, đồng thời cam kết tái đầu tư thời gian và tài chính vào hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương để giúp đỡ các thể hệ doanh nhân đi sau. Đây là vòng tuyển chọn ISP thứ năm được Endeavor tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Trong suốt ba ngày của sự kiện, hội đồng tuyển chọn phỏng vấn các ứng viên về doanh nghiệp của họ, đánh giá tiềm năng phát triển của họ và cân nhắc những ứng cử viên nào sẽ được lựa chọn để trở thành Doanh nhân Endeavor. Toàn bộ hội đồng tuyển chọn phải bỏ phiếu tán thành để một ứng cử viên có thể trở thành Doanh nhân Endeavor.

Sau khi được lựa chọn, các Doanh nhân Endeavor được nhận sự hỗ trợ toàn diện và chiến lược từ mạng lưới Endeavor toàn cầu, bao gồm kết nối với các cố vấn và lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao trong nước và quốc tế, những người sẽ giúp họ giải quyết các khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Đọc thêm thông tin tại:

TRANG TIN ENDEAVOR VIETNAM

BÁO ĐẦU TƯ

 

Leave a Reply

Back To Top
Search
%d bloggers like this: