Tốt Hơn Mỗi Ngày Cùng Sơn Tùng M-TP & ELSA Speak skip to Main Content
Menu

Header
Group 299

vn-badge-ios


app1

image 1 1 (1)
content
image 1 1 (1)

vn-badge-ios


app1

Group 303

GIẢI THƯỞNG

Danh sách người trúng thưởng sẽ được công bố
trên Facebook của ELSA Speak Vietnam
vào ngày 11/10/2020

VANG mobile
BAC mobile
DONG mobile

CÁCH THAM GIA

Hoàn tất chủ đề đặc biệt cùng Sơn Tùng M-TP,
thực hiện các Nhiệm vụ để đổi vé tham dự bốc thăm và tăng cơ hội trúng giải

Group 301
2
3
Group 298
VANG
BAC
DONG

CÁCH THAM GIA

Hoàn tất chủ đề đặc biệt cùng Sơn Tùng M-TP,
thực hiện các Nhiệm vụ để đổi vé tham dự bốc thăm và tăng cơ hội trúng giải.

Untitled-2
Group 292 (1)
Group 293

CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Mô tả chương trình

CHƯƠNG TRÌNH THỬ THÁCH TỐT HƠN MỖI NGÀY CÙNG SƠN TÙNG M-TP (“Rút thăm trúng thưởng”) bắt đầu vào ngày 25 tháng 09 năm 2020 và kết thúc vào ngày 19 tháng 10 năm 2020 (“Thời gian khuyến mãi”).

ELSA, Corp (“Nhà tài trợ”) hân hạnh là nhà tài trợ chương trình Rút thăm trúng thưởng này. Khi tham gia rút thăm trúng thưởng, ‘Người đăng ký’ phải chấp nhận và đồng ý vô điều kiện và tuân thủ các Quy tắc chính thức này, đồng thời, các quyết định của Nhà tài trợ sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc trong mọi khía cạnh. Có thể liên hệ đến Nhà tài trợ qua địa chỉ email [email protected] trong Thời gian chương trình diễn ra.

Đối tượng

Dành cho công dân Việt Nam hợp pháp từ 12 tuổi trở lên, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và sở hữu thẻ căn cước công dân hợp pháp (“Người đăng ký”). Trường hợp Người đăng ký chưa sở hữu thẻ căn cước công dân hợp pháp, Người đăng ký phải có thân nhân / người giám hộ thoả điều kiện trên đứng ra bảo lãnh.

Nhà tài trợ và các chi nhánh, nhà phân phối, nhà bán lẻ, đại diện bán hàng, đại lý quảng cáo và khuyến mãi và mỗi cán bộ, giám đốc và nhân viên tương ứng của nhà tài trợ (”Các bên liên quan với nhau”) không được tham gia chương trình Rút thăm trúng thưởng và giành giải thưởng. Thành viên hộ gia đình và Thành viên ruột thịt trong gia đình của những cá nhân trên cũng không được tham gia và giành giải thưởng. “Thành viên hộ gia đình” có nghĩa là những người có cùng nơi cư trú ít nhất ba tháng một năm. “Thành viên ruột thịt trong gia đình” có nghĩa là cha mẹ, cha mẹ kế, người giám hộ hợp pháp, con cái, con riêng, anh chị em ruột, anh chị em ruột cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha hoặc vợ hoặc chồng.

Rút thăm trúng thưởng này tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành của địa phương, việc tham gia hay đạt giải thưởng sẽ bị huỷ bỏ bị vi phạm điều cấm hoặc hạn chế bởi luật pháp.

Giải thưởng

Giải thưởng không có giá trị chuyển nhượng, quy đổi hay thay thế cho tiền mặt. Nếu giải thưởng được mô tả trong ”Nội quy chính thức” này không có sẵn hoặc không thể được trao vì bất kì lí do nào, Nhà tài trợ có toàn quyền quyết định trao giải thưởng thay thế có giá trị bán lẻ xấp xỉ bằng hoặc lớn hơn. Giá trị bán lẻ xấp xỉ hoặc lớn hơn của giải thưởng đại diện cho quyết định mang tính thiện chí của Nhà tài trợ. Đó là quyết định ràng buộc cuối cùng và không thể được kháng cáo. Nếu giá trị thực của giải thưởng thấp hơn giá trị bán lẻ đã nêu, phần chênh lệch sẽ không được trao bằng tiền mặt. Nhà tài trợ không tuyên bố hay bảo đảm về hình thức, an toàn hoặc hiệu suất của bất kỳ giải thưởng nào được trao. Các ràng buộc, điều kiện và hạn chế có thể được áp dụng. Nhà tài trợ sẽ không thay thế bất kỳ mục giải thưởng bị mất hoặc bị đánh cắp.

Rút thăm trúng thưởng này dành cho công dân hợp pháp của Việt Nam thoả điều kiện quy định ở trên, và các giải thưởng sẽ chỉ được trao và / hoặc gửi đến các đối tượng nói trên. Tất cả các loại thuế, phí và phụ phí của địa phương là trách nhiệm của người chiến thắng giải thưởng. Việc không tuân thủ các quy tắc chính thức sẽ dẫn đến việc mất giải thưởng.

Cách tham gia

Tham dự Rút thăm trúng thưởng trong Thời gian khuyến mãi bằng việc luyện tập chủ đề “Tốt hơn mỗi ngày cùng Sơn Tùng M-TP” trong ứng dụng ELSA Speak trên thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng). Sau đó, Người chơi thực hiện thêm các Nhiệm vụ trong thử thách để tăng cơ hội trúng giải.

Các hồ sơ tham gia được nhập thông tin tự động hoặc bởi robot sẽ bị loại. Đăng ký tham gia qua Internet phải được thực hiện trực tiếp bởi Người tham gia. Người tham gia nếu cố tình sử dụng nhiều địa chỉ email, danh tính, tài khoản đăng nhập hoặc các hình thức khác, bao gồm các thông báo đăng kí theo dõi cuộc thi/rút thăm trúng thưởng thương mại và/hoặc các dịch vụ sẽ bị huỷ đơn tham gia và người tham gia đó sẽ bị loại.

Điều kiện cuối cùng để nhận giải thưởng của bất kỳ giải thưởng nào là tùy thuộc vào xác minh đủ điều kiện như quy định dưới đây. Tất cả các mục phải được đăng vào cuối Thời gian khuyến mãi để tham gia. Thời gian diễn ra rút thăm trúng thưởng này sẽ dựa trên đồng hồ cơ sở dữ liệu của Nhà tài trợ.

Cách thức chọn giải

Người chiến thắng Rút thăm trúng thưởng sẽ được chọn ngẫu nhiên trong số tất cả các hồ sơ đủ điều kiện tham gia mà ban tổ chức nhận được trong suốt Thời gian khuyến mãi.

Nhà tài trợ hoặc Đại diện tài trợ sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên vào ngày 11 tháng 10 năm 2020. Người tham gia không được phép tranh chấp quyết định trao giải. Tỷ lệ thắng sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng mục đủ điều kiện nhận được. Nhà tài trợ bảo toàn quyền trì hoãn thời gian bốc thăm ngẫu nhiên đến tùy thuộc vào các điều kiện hiện tại của Nhà tài trợ.

Quy trình nhận giải

Người thắng cuộc sẽ được thông báo qua email trong khoảng 1-15 ngày làm việc sau ngày rút thăm ngẫu nhiên diễn ra. Người thắng cuộc sẽ xác nhận thông tin trúng giải qua email theo chỉ dẫn của Nhà tài trợ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo. Người thắng cuộc được thông báo có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác cho Nhà tài trợ trong quá trình nhận giải thưởng.

Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không nhận được thông báo vì bất kỳ lý do gì, bao gồm (các) tài khoản email không hoạt động, các khó khăn kỹ thuật liên quan hoặc thất bại trong việc theo dõi bất kỳ tài khoản email nào.

Người chiến thắng nếu không trả lời thông báo trúng thưởng, hoặc thông báo bị gửi trả lại vì lỗi không thể gửi được, có thể mất cơ hội nhận giải. Người chiến thắng giải thưởng tiềm năng có thể được yêu cầu ký và gửi lại một bản tuyên thệ đủ điều kiện và giải phóng trách nhiệm pháp lý, và một Thông cáo công khai. Không được phép thay thế hoặc chuyển nhượng giải thưởng trừ Nhà tài trợ.

Bảo mật

Bất kỳ thông tin cá nhân nào được người tham gia cung cấp sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật của Nhà tài trợ được đăng tại https://elsaspeak.com/privacy. Khi đồng ý tham gia chương trình Rút thăm trúng thưởng, bạn cho phép Nhà tài trợ chia sẻ địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác với các người tham gia khác, chỉ nhằm mục đích quản trị và thi hành quyết định giải thưởng, bao gồm công khai danh sách Người thắng cuộc.

Miễn trừ & giới hạn trách nhiệm pháp lý

Nhà tài trợ và các Bên liên quan không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, và Người tham gia chương trình miễn trừ cho Nhà tài trợ và các Bên liên quan khỏi trách nhiệm đối với, (a) bất kỳ thông tin được nhập sai hoặc thiếu chính xác, hoặc đối với việc truyền dữ liệu điện tử sai hoặc thất bại ; (b) mọi truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hủy hoặc thay đổi việc đăng kí tại bất kỳ thời điểm nào trong chương trình Rút thăm trúng thưởng này; (c) bất kỳ trục trặc kỹ thuật, không thực hiện được , lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xoá, thiếu thông tin, trì hoãn hoặc lỗi đường truyền, bất kể nguyên nhân liên quan đến bất kỳ thiết bị, hệ thống, mạng, đường dây, vệ tinh, máy chủ, máy ảnh, máy tính hoặc các nhà cung cấp sử dụng trong mọi khía cạnh của hoạt động Rút thăm trúng thưởng; (d) không thể truy cập hoặc không có sẵn dịch vụ mạng không dây, Internet hoặc trang web hoặc bất kỳ; (e) dịch vụ điện thoại cố định, không dây hoặc điện thoại cố định bị đình chỉ hoặc ngừng hoạt động; hoặc (f) bất kỳ hư hỏng hoặc thiệt hại nào đối với máy tính hoặc thiết bị di động của người tham gia hoặc của một người khác mà liên quan đến các nỗ lực tham gia chương trình Rút thăm trúng thưởng hoặc tải xuống bất kì tài liệu nào từ chương trình.

Nếu vì bất kỳ lý do nào, chương trình Rút thăm trúng thưởng không tiến hành được theo kế hoạch vì những lý do có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, như nhiễm vi-rút máy tính, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác có thể làm hỏng hoặc ảnh hưởng đến chính quyền, bảo mật, công bằng, toàn vẹn hoặc hành vi đúng đắn của chương trình Rút thăm trúng thưởng này, Nhà tài trợ có toàn quyền quyết định hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc đình chỉ hoàn toàn hoặc một phần Chương trình rút thăm trúng thưởng. Trong trường hợp đó, Nhà tài trợ sẽ đình chỉ ngay lập tức tất cả việc bốc thăm và trao giải thưởng, và Nhà tài trợ có quyền trao mọi giải thưởng còn lại (tối đa tổng giá trị bán lẻ như được quy định trong các Nội quy chính thức này) theo cách được Nhà tài trợ xem là công bằng. Nhà tài trợ và các Bên phát hành sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ người tham gia nào liên quan đến Rút thăm trúng thưởng.

Tuyên bố không nhận trách nhiệm mạng xã hội

Để đăng kí tham gia, hệ thống có thể yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Nếu bạn không có tài khoản Facebook, hãy truy cập http://www.facebook.com để tạo tài khoản. Chương trình Rút thăm này không được tài trợ, chứng thực hoặc quản lý hoặc liên kết với Facebook. Bằng cách tham gia qua nền tảng Facebook, người tham gia cũng phải tuân theo chính sách dữ liệu và điều khoản sử dụng của Facebook, xem tại https://www.facebook.com/about/privacyhttps://www.facebook.com/legal /terms /update.

Đơn vị tài trợ

Công ty TNHH ELSA

453/123 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM

Email: [email protected]

Mô tả chương trình

CHƯƠNG TRÌNH THỬ THÁCH TỐT HƠN MỖI NGÀY CÙNG SƠN TÙNG M-TP (“Rút thăm trúng thưởng”) bắt đầu vào ngày 25 tháng 09 năm 2020 và kết thúc vào ngày 19 tháng 10 năm 2020 (“Thời gian khuyến mãi”).

ELSA, Corp (“Nhà tài trợ”) hân hạnh là nhà tài trợ chương trình Rút thăm trúng thưởng này. Khi tham gia rút thăm trúng thưởng, ‘Người đăng ký’ phải chấp nhận và đồng ý vô điều kiện và tuân thủ các Quy tắc chính thức này, đồng thời, các quyết định của Nhà tài trợ sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc trong mọi khía cạnh. Có thể liên hệ đến Nhà tài trợ qua địa chỉ email [email protected] trong Thời gian chương trình diễn ra.

Đối tượng

Dành cho công dân Việt Nam hợp pháp từ 12 tuổi trở lên, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và sở hữu thẻ căn cước công dân hợp pháp (“Người đăng ký”). Trường hợp Người đăng ký chưa sở hữu thẻ căn cước công dân hợp pháp, Người đăng ký phải có thân nhân / người giám hộ thoả điều kiện trên đứng ra bảo lãnh.

Nhà tài trợ và các chi nhánh, nhà phân phối, nhà bán lẻ, đại diện bán hàng, đại lý quảng cáo và khuyến mãi và mỗi cán bộ, giám đốc và nhân viên tương ứng của nhà tài trợ (”Các bên liên quan với nhau”) không được tham gia chương trình Rút thăm trúng thưởng và giành giải thưởng. Thành viên hộ gia đình và Thành viên ruột thịt trong gia đình của những cá nhân trên cũng không được tham gia và giành giải thưởng. “Thành viên hộ gia đình” có nghĩa là những người có cùng nơi cư trú ít nhất ba tháng một năm. “Thành viên ruột thịt trong gia đình” có nghĩa là cha mẹ, cha mẹ kế, người giám hộ hợp pháp, con cái, con riêng, anh chị em ruột, anh chị em ruột cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha hoặc vợ hoặc chồng.

Rút thăm trúng thưởng này tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành của địa phương, việc tham gia hay đạt giải thưởng sẽ bị huỷ bỏ bị vi phạm điều cấm hoặc hạn chế bởi luật pháp.

.

Giải thưởng

Giải thưởng không có giá trị chuyển nhượng, quy đổi hay thay thế cho tiền mặt. Nếu giải thưởng được mô tả trong ”Nội quy chính thức” này không có sẵn hoặc không thể được trao vì bất kì lí do nào, Nhà tài trợ có toàn quyền quyết định trao giải thưởng thay thế có giá trị bán lẻ xấp xỉ bằng hoặc lớn hơn. Giá trị bán lẻ xấp xỉ hoặc lớn hơn của giải thưởng đại diện cho quyết định mang tính thiện chí của Nhà tài trợ. Đó là quyết định ràng buộc cuối cùng và không thể được kháng cáo. Nếu giá trị thực của giải thưởng thấp hơn giá trị bán lẻ đã nêu, phần chênh lệch sẽ không được trao bằng tiền mặt. Nhà tài trợ không tuyên bố hay bảo đảm về hình thức, an toàn hoặc hiệu suất của bất kỳ giải thưởng nào được trao. Các ràng buộc, điều kiện và hạn chế có thể được áp dụng. Nhà tài trợ sẽ không thay thế bất kỳ mục giải thưởng bị mất hoặc bị đánh cắp.

Rút thăm trúng thưởng này dành cho công dân hợp pháp của Việt Nam thoả điều kiện quy định ở trên, và các giải thưởng sẽ chỉ được trao và / hoặc gửi đến các đối tượng nói trên. Tất cả các loại thuế, phí và phụ phí của địa phương là trách nhiệm của người chiến thắng giải thưởng. Việc không tuân thủ các quy tắc chính thức sẽ dẫn đến việc mất giải thưởng.

Cách tham gia

Tham dự Rút thăm trúng thưởng trong Thời gian khuyến mãi bằng việc luyện tập chủ đề “Tốt hơn mỗi ngày cùng Sơn Tùng M-TP” trong ứng dụng ELSA Speak trên thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng). Sau đó, Người chơi thực hiện thêm các Nhiệm vụ trong thử thách để tăng cơ hội trúng giải.

Các hồ sơ tham gia được nhập thông tin tự động hoặc bởi robot sẽ bị loại. Đăng ký tham gia qua Internet phải được thực hiện trực tiếp bởi Người tham gia. Người tham gia nếu cố tình sử dụng nhiều địa chỉ email, danh tính, tài khoản đăng nhập hoặc các hình thức khác, bao gồm các thông báo đăng kí theo dõi cuộc thi/rút thăm trúng thưởng thương mại và/hoặc các dịch vụ sẽ bị huỷ đơn tham gia và người tham gia đó sẽ bị loại.

Điều kiện cuối cùng để nhận giải thưởng của bất kỳ giải thưởng nào là tùy thuộc vào xác minh đủ điều kiện như quy định dưới đây. Tất cả các mục phải được đăng vào cuối Thời gian khuyến mãi để tham gia. Thời gian diễn ra rút thăm trúng thưởng này sẽ dựa trên đồng hồ cơ sở dữ liệu của Nhà tài trợ.

Cách thức chọn giải

Người chiến thắng Rút thăm trúng thưởng sẽ được chọn ngẫu nhiên trong số tất cả các hồ sơ đủ điều kiện tham gia mà ban tổ chức nhận được trong suốt Thời gian khuyến mãi.

Nhà tài trợ hoặc Đại diện tài trợ sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên vào ngày 11 tháng 10 năm 2020. Người tham gia không được phép tranh chấp quyết định trao giải. Tỷ lệ thắng sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng mục đủ điều kiện nhận được. Nhà tài trợ bảo toàn quyền trì hoãn thời gian bốc thăm ngẫu nhiên đến tùy thuộc vào các điều kiện hiện tại của Nhà tài trợ.

Quy trình nhận giải

Người thắng cuộc sẽ được thông báo qua email trong khoảng 1-15 ngày làm việc sau ngày rút thăm ngẫu nhiên diễn ra. Người thắng cuộc sẽ xác nhận thông tin trúng giải qua email theo chỉ dẫn của Nhà tài trợ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo. Người thắng cuộc được thông báo có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác cho Nhà tài trợ trong quá trình nhận giải thưởng.

Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không nhận được thông báo vì bất kỳ lý do gì, bao gồm (các) tài khoản email không hoạt động, các khó khăn kỹ thuật liên quan hoặc thất bại trong việc theo dõi bất kỳ tài khoản email nào.

 

Người chiến thắng nếu không trả lời thông báo trúng thưởng, hoặc thông báo bị gửi trả lại vì lỗi không thể gửi được, có thể mất cơ hội nhận giải. Người chiến thắng giải thưởng tiềm năng có thể được yêu cầu ký và gửi lại một bản tuyên thệ đủ điều kiện và giải phóng trách nhiệm pháp lý, và một Thông cáo công khai. Không được phép thay thế hoặc chuyển nhượng giải thưởng trừ Nhà tài trợ.

Bảo mật

Bất kỳ thông tin cá nhân nào được người tham gia cung cấp sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật của Nhà tài trợ được đăng tại https://elsaspeak.com/privacy. Khi đồng ý tham gia chương trình Rút thăm trúng thưởng, bạn cho phép Nhà tài trợ chia sẻ địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác với các người tham gia khác, chỉ nhằm mục đích quản trị và thi hành quyết định giải thưởng, bao gồm công khai danh sách Người thắng cuộc.

Miễn trừ & giới hạn trách nhiệm pháp lý

Nhà tài trợ và các Bên liên quan không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, và Người tham gia chương trình miễn trừ cho Nhà tài trợ và các Bên liên quan khỏi trách nhiệm đối với, (a) bất kỳ thông tin được nhập sai hoặc thiếu chính xác, hoặc đối với việc truyền dữ liệu điện tử sai hoặc thất bại ; (b) mọi truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hủy hoặc thay đổi việc đăng kí tại bất kỳ thời điểm nào trong chương trình Rút thăm trúng thưởng này; (c) bất kỳ trục trặc kỹ thuật, không thực hiện được , lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xoá, thiếu thông tin, trì hoãn hoặc lỗi đường truyền, bất kể nguyên nhân liên quan đến bất kỳ thiết bị, hệ thống, mạng, đường dây, vệ tinh, máy chủ, máy ảnh, máy tính hoặc các nhà cung cấp sử dụng trong mọi khía cạnh của hoạt động Rút thăm trúng thưởng; (d) không thể truy cập hoặc không có sẵn dịch vụ mạng không dây, Internet hoặc trang web hoặc bất kỳ; (e) dịch vụ điện thoại cố định, không dây hoặc điện thoại cố định bị đình chỉ hoặc ngừng hoạt động; hoặc (f) bất kỳ hư hỏng hoặc thiệt hại nào đối với máy tính hoặc thiết bị di động của người tham gia hoặc của một người khác mà liên quan đến các nỗ lực tham gia chương trình Rút thăm trúng thưởng hoặc tải xuống bất kì tài liệu nào từ chương trình.

Nếu vì bất kỳ lý do nào, chương trình Rút thăm trúng thưởng không tiến hành được theo kế hoạch vì những lý do có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, như nhiễm vi-rút máy tính, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác có thể làm hỏng hoặc ảnh hưởng đến chính quyền, bảo mật, công bằng, toàn vẹn hoặc hành vi đúng đắn của chương trình Rút thăm trúng thưởng này, Nhà tài trợ có toàn quyền quyết định hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc đình chỉ hoàn toàn hoặc một phần Chương trình rút thăm trúng thưởng. Trong trường hợp đó, Nhà tài trợ sẽ đình chỉ ngay lập tức tất cả việc bốc thăm và trao giải thưởng, và Nhà tài trợ có quyền trao mọi giải thưởng còn lại (tối đa tổng giá trị bán lẻ như được quy định trong các Nội quy chính thức này) theo cách được Nhà tài trợ xem là công bằng. Nhà tài trợ và các Bên phát hành sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ người tham gia nào liên quan đến Rút thăm trúng thưởng.

Tuyên bố không nhận trách nhiệm mạng xã hội

Để đăng kí tham gia, hệ thống có thể yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Nếu bạn không có tài khoản Facebook, hãy truy cập http://www.facebook.com để tạo tài khoản. Chương trình Rút thăm này không được tài trợ, chứng thực hoặc quản lý hoặc liên kết với Facebook. Bằng cách tham gia qua nền tảng Facebook, người tham gia cũng phải tuân theo chính sách dữ liệu và điều khoản sử dụng của Facebook, xem tại https://www.facebook.com/about/privacyhttps://www.facebook.com/legal /terms /update.

Đơn vị tài trợ

Công ty TNHH ELSA

453/123 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM

Email: [email protected]

footer mobile
footer

Back To Top
Search